Nhảy đến nội dung

Chuyên mục Học Làm Người

 • Cái phút của số phận
  Cái phút của số phận

  Cô bạn không quen biết, đời ta không phải là hoàn toàn quyết định từ hồi nhỏ mới sanh, hoặc ngay từ hồi vạn cổ do một quyền năng bí mật và vô hình nào đó đâu.

 • Suy Nghĩ
  Suy Nghĩ

  Người không mục đích như thuyền không lái

  1. Phần đông thanh niên ở trường ra không biết mình muốn cái gì ?
  2. Ta muốn cái gì ?
  3. Phải muốn cách nào ?

 • Lễ Độ
  Lễ Độ

  Đừng tưởng lầm, lễ phép đặt ra là để làm phiền rộn đời người. Mặc dầu, nó kềm thúc hành vi chúng ta, về mặt điêu luyện.

 • Chính trị
  Chính trị

  Bạn sẽ làm chính trị không và dưới mặt nạ nào?  Không làm chính trị là một cách làm chính trị. Là bảo: "Tôi không quan tâm gì tới châu thành của tôi, tới xứ sở của tôi, tới việc thế giới".

 • Tiền
  Tiền

  Đối với một người giàu hoặc một người không có nhu cầu thi khinh tiền là một việc dễ. Nhưng ai là người không có một nhu cầu nào?

 • Đàn bà
  Đàn Bà

  Byron phê bình đàn bà: “Không thể sống với họ được mà không có họ cũng không được”. Bạn sẽ phải sống với họ và bạn có thể sống với họ được.

Tin tức